Концепция за високотехнологични услуги

Определено виртуализация на сървърите е една от най-актуалните тенденции в сферата на информационните технологии. Тя се използва при решаване на различни задачи, включително консолидация на сървъри, осигуряване на безпроблемна работа на отделите в компаниите, както и при лабораторни тестове и пробни инсталации. Сървърната виртуализация позволява да се пуснат върху оборудване редица виртуални машини (ВМ). Всяка виртуална машина разполага със собствени виртуални хардуерни устройства и функционира под управлението на собствена операционна система. При това в зависимост от средствата за виртуализация могат да се използват различни операционни системи.

Когато се говори за виртуализация, преди всичко се разбира виртуализация на сървъри. Тази технология дава на организациите възможност да пускат няколко сървъра на една хардуерна платформа. С тази форма на виртуализация тясно свързана е друга - виртуализация на компютърните потребители. Тя се приема преди всичко с цел виртуализация на операционната система на компютърните потребители, а също така за създаване на среда за разработки и тестове. Още един тип виртуализация е Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Във VDI виртуализацията на сървърите се използва за осигуряване на централно управление на компютрите на потребителите в цялата организация. Виртуализация на приложенията – това е още един тип виртуализация. За разлика от виртуализацията на сървъри и за РС потребителите, предвиждащи виртуализация на хардуерни компоненти, виртуализацията на приложения предполага изпълнение на приложения във виртуални среди, когато операционната система се изолира от съответните приложения.


Не може да предлагаме високотехнологични услуги, ако не извършваме и висококачествени компютърни услуги

  • Хардуерна диагностика на стационарни компютри и лапопи
  • Софтуерна диагностика
  • Софтуерна и хардуерна профилактика
  • Анализ на производителността и предлагане на решения за нейното подобряване
  • Консултация, асемблиране и продажба на компютърна техника (нова и втора употреба)

Това е една малка част от комплексните компютърни услуги, които предлагаме.

Свържете се с нас за повече информация.